Vrácení zboží = odstoupení od kupní smlouvy

Právě Vám dorazila zakoupená hračka a není 100% podle Vašich představ? Využijte možnosti vrácení zboží do 30 dní od převzetí. Odstoupení od smlouvy není reklamace zboží.

Následující body jsou výpis části Všeobecných obchodních podmínek.

Níže uvádíme, jak postupovat pokud vám právě dorazila zásilka se zbožím a hračka vám zcela nevyhovuje.

 • Fyzická osoba, nepodnikatel - daňový doklad neobsahuje IČ kupujícího

 • Fyzická osoba - podnikatel, právnická osoba - daňový doklad obsahuje IČ kupujícího

 

Jak mám postupovat jako fyzická osoba, nepodnikatel

Tento postup použijte v případě, že je vaše objednávka vystavena na nepodnikající fyzickou osobu.

V souladu s § 1818 a § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník, dále také "občanský zákoník") ve znění pozdějších předpisů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu a bez sankcí za odstoupení. Nad rámec zákonného ustanovení prodlužujeme lhůtu pro vrácení zboží a to až do 20. dne od převzetí zboží za podmínek uvedených v čl. 5.4 obchodních podmínek.

Rozhodnete-li se pro odstoupení do 14 dnů či 20 dnů, jste povinni dodržet níže uvedené podmínky

 • Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží pro rešení reklamace zboží.
 • Ujistěte se, že zboží nenese známky poškození či jakékoli známky užívání či opotřebení.

 • Informujte nás o tom, že chcete zboží vrátit zasláním zprávy na e-mailovou adresu guden@guden.cz.

 • Napište e-mail na adresu guden@guden.cz - nebo přiložte ke zboží dopis v následujícím znění:

 

"Odstupuji tímto jednostranně dle § 1818 a § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy ze dne ............... (datum potvrzení objednávky) uzavřené dle objednávky číslo ..... (číslo objednávky) a požaduji vrácení peněz na bankovní účet číslo: .....".

Do dopisu také uveďte datum a připojte svůj podpis.

 • Vracené zboží nelze zaslat na dobírku.

 • Doporučujeme zboží při odesílání pojistit proti poškození či ztrátě.

 • Po obdržení vráceného zboží vám zašleme zpět odpovídající částku dle § 1832 občanského zákoníku předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy, tj. obdržení vraceného zboží a doručení odstoupení na adresu:​

  • Oľga Candríková

  • vratka č. ............. (číslo objednávky)

  • Lísek - Lhota 133

  • 592 45 Lísek
    

 • Při nesplnění uvedených podmínek může dojít ke snížení hodnoty vraceného zboží.

 • Odstoupením od smlouvy může dojít ke ztrátě poskytnutých slev a ke snížení vracené částky na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Jak má postupovat fyzická osoba - podnikatel a právnická osoba

Informace pro podnikatele a právnické osoby nalezete v Obchodních podmínkách v části Odstoupení od smlouvy. Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.